Arheološko najdišče zaliv Sv. Jerneja

Na tem območju so našli številne ostanke rimske poselitve. V morju so ohranjeni deli pristaniških struktur, na kopnem delu najdišča, večinoma še neraziskanem, pa so arhitekturni ostanki domnevno obmorske vile. Med najbolj zanimive sodijo ostanki nekdanje antične ribogojnice s prepoznavnima prekatoma kot bazenoma za shranjevanje ali gojenje rib. Rimske arhitekturne ostanke v Zalivu sv. Jerneja lahko interpretiramo kot
gospodarske objekte, ki so bili del večjega naselbinskega sklopa neposredno ob obali,
najverjetneje »ville maritime«. Gre za rimski poselitveni model, ki mu ob obali sledimo s
podobnimi antičnimi objekti na Debelem rtiču (Dom Rdečega križa), v Valdoltri, samostanu
sv. Nikolaja (hotel Adria), bolnišnici Ankaran vse do Sermina ter v notranjosti polotoka z
verjetnimi litoralnimi vilami na Kolombanu, Spagnolettu in Purissimi. Časovna opredelitev
večine lokacij je zaradi slabe raziskanosti vprašljiva, verjetno jih lahko umestimo v časovni razpon od konca pozne republike pa do sredine 1. stoletja n. š.

Lokacija artefakta