Arheološko najdišče Valdoltra

Varovano območje arheološke dediščine obsega večji del kompleksa Ortopedske bolnišnice Valdoltra, njivske površine in obalni pas zahodno od bolnišničnega kompleksa ter mandrač in del morja južno od bolnišničnega kompleksa. Območje je varovano, ker se domneva, da so na njem ohranjene arheološke ostaline rimske obmorske vile s pripadajočim pristaniščem.

Lokacija artefakta