Arheološko najdišče Kaštelir Elerji

Širše območje Ankarana je bilo naseljeno že zelo zgodaj. O tem pričajo prazgodovinska gradišča oziroma kaštelirji (Kaštelir nad Elerji, Sermin, Tinjan, Škofije (nad Dekani), Markovec idr.) in številni odkriti rimski naselbinski ostanki (villae rusticae).
Kaštelir nad Elerji je bil poseljen že v srednji bronasti dobi, to je že pred 10.stoletjem pr.n.št.. Z izkopavanji je ugotovljena prisotnost štirih naselitvenih faz. Srednja bronasta doba, železna doba, pozna železna doba do romanizacije in obdobje od 1.stoletja pr.n.št. dalje. Tudi v rimski dobi je imel Kaštelir pomembno strateško vlogo. Severovzhodno od naselbine, ob poti, ki vodi na gradišče, leži manjša plana žarna nekropola Sv. Barbara, kjer so našli ostanke 34 grobov iz obdobja od 10. do 8. stoletja pr. n. š.

Lokacija artefakta