Župnijska cerkev sv. Mihaela nadangela

Krkavče so slikovito gručasto naselje, ki ležijo nad dolino reke Dragonje in spadajo v Mestno občino Koper. Razprostirajo se na ozki apnenčasti plošči na robu flišnega grebena, kjer se je razvilo vaško jedro z župno cerkvijo sv. Mihaela nadangela. Sedanja baročna cerkev sv. Mihaela nadangela je bila postavljena leta 1749 na tlaku iz žive skale. Najstarejši del je na vzhodni strani. Tam je bila prvotna cerkev, posvečena sv. Ani, danes pa ta del služi zakristiji. Ob njej stoji zvonik, ki je bil v času turških vpadov obrambni in stražni stolp, menda pa so tam stražili tudi najemniški vojaki, ki so varovali vas pred roparji, tudi gusarji, ki so že takrat poznali odlično krkavško olivno olje. V notranjosti cerkve je prelep glavni oltar, stranska oltarja pa sta iz 18. stoletja. Seveda ne manjka niti poslikan kor z novimi (obnovljenimi starimi) orglami. Nekdaj je bilo tu močno zasidrano glagoljaštvo, zadnje maše po staroslovanskem obredu so se pele še konec 19. stoletja. V cerkvi je ohranjen zapis iz glagoljaškega misala iz 17. stoletja. Prav tako se v cerkvi nahaja zanimiva in obnovljena slika Koncila iz leta 1738, delo slikarja Bartholomeusa Bossija. V cerkvi se nahaja tudi kip sv. Ane (oblečena je v istrsko nošo!), ki ga vsako leto nosijo ob procesijah. Vir: krkavce.webs.com

Lokacija artefakta