Župnijska cerkev sv. Jurija v Piranu-interier

Interier cerkve sv. Jurija zaznamuje pretežno baročni slog. Na glavnem oltarju v apsidi, ki je delo Gaspara Albertinija s poznejšo delno predelavo arhitekta Giovannija Righettija konec 19. stoletja, je slika Marija z otrokom, sv. Jurijem, sv. Miklavžem in sv.Markom iz druge polovice 18. stoletja. Ob severni steni prezbiterja visi ena največjih tabelnih slik v Sloveniji; 8,5 m visoka slika tržaškega slikarja Giovannija Pagliarinija iz leta 1844 ponazarja mučeništvo sv. Jurija.
Tudi stranski oltarji ob stenah cerkvene ladje so izrazite baročne mojstrovine iz beneških kamnoseških delavnic mojstra Bonfanteja Torreja iz 17. stoletja ter kiparjev Paola in Giuseppeja Groppellija iz začetka 18. stoletja. V baročnem slogu sta tudi sliki Angela de Costerja Čudež sv. Jurija in Maša v Bolseni iz leta 1706 ter spominska in nagrobna plošča škofa N. Caldane. Precej starejše, iz 14. stoletja, je gotsko razpelo Križanega Jezusa na južni steni prezbiterija.
Baročen je tudi kasetiran cerkveni strop, kjer izstopata sliki na platnu Slava sv. Jurija in Čudež sv. Jurija. Monumentalni, baročni sta tudi skulpturi sv. Miklavža iz leta 1640, v niši na južni steni in skupinska plastika sv. Jurija na konju z Marjetico, polihromirano in pozlačeno delo beneškega rezbarja Giovannija Marie Gasperinija iz leta 1677, na severni steni cerkvene ladje. Posebno dragocena znamenitost cerkve so orgle z nekdanjimi 16 registri, ki jih je leta 1746 izdelal znani beneški mojster dalmatinskega rodu Petar Nakić (Pietro Nacchini).

Lokacija artefakta