Želežniška postaja Parenzane v Izoli

Obstajale so postaje treh kategorij. Prva kategorija je imela stanovanja za več uslužbencev železnic, dve čakalnici in sanitarije za potnike. V to kategorijo so sodili: Koper, Lucija in Poreč. Druga kategorija je imela stanovanje samo za načelnika postaje in je bila brez čakalnic – nadomeščala jih je veža. V tretjo kategorijo so sodila postajališča, ki so imela le svetilko in napis z imenom kraja. Izolska postaja je sodila v drugo kategorijo.

Lokacija artefakta