Sv. Kvirik in druga prazgodovinska gradišča

Nedaleč od vasi so nahajajo najdišča prazgodovinskih kaštelirjev (Griža, Lačna, Smokvica), nekoliko južneje pa leži gradišče sv. Kvirik pri Sočergi. Ne nazadnje toponim vasi, Gračišče, izpričuje obstoj prazgodovinske naselbine na lokaciji današnje vasi.

Lokacija artefakta