Stavba podjetja Splošna plovba

Splošna plovba je bila ustanovljena 22. 10. 1954 kot Splošna plovba Koper. Njena ustanovitev je vezana na vzpostavljanje oziroma povojno obnovitev obalne plovbe na severovzhodni jadranski obali. Sprva je imela sedež v Kopru, nato se je leta 1956 preselila v Piran in z izgradnjo nove poslovne stavbe leta 1978 se je preselila na današnjo lokacijo na naslov Obala 55 v Portorož. Podjetje je začelo poslovati z eno ladjo nosilnosti 525 ton. Danes upravlja s sedmimi ladjami skupne nosilnosti 367.961 ton in opravlja mednarodne pomorske prevoze ter druge storitve povezane z gradnjo, nakupi in zaposlitvijo ladij na pomorskem, komercialne, tehnične in druge storitve svojim hčerinskim družbam in drugim ladjarjem. Poslovno stavbo Splošne plovbe je leta 1974 načrtoval arhitekt Janez Kobe iz arhitekturnega biroja AB Biro in za arhitekturno rešitev prejel nagrado. Zgrajena je bila med letoma 1975 in 1978. Stavba je terasasto oblikovana z izmeničnimi fasadnimi pasovi iz stekla z brisoleji in bloki štokanega apnenca z okroglimi okni, ki so spominjajo na ladijsko kajuto. Umeščena je v bujni park z dominantnimi rdečimi bori.

Lokacija artefakta