Srednjeveški sarkofag

Iz obdobja pred letom 1500 se je ohranil le kamnit sarkofag, ki je danes na ogled pred južno fasado samostana. Izstopa po prepoznavnih ornamentih, vklesanih enakostraničnih križih.

Lokacija artefakta