Pokopališka cerkev sv. Andreja

Cerkev je leta 1456 dal sezidati škof Gabrielli. Od prvotne cerkve je ohranjen samo gotsko oblikovan prezbiterij, današnjo podobo pa je cerkev dobila v letu 1723, ko je bila prezidana in barokizirana. Zvonik, ki izhaja iz 17. stoletja, je bil ob tej priliki vključen v cerkveno ladjo. Barokizirana enoladijska cerkev z gotskim tristrano zaključenim prezbiterijem in zakristijo. Fasada je trikotno zaključeno z zvonikom na vrhu, ki posnema oglejski tip.
V zgodovinskih zapisih zasledimo, da se je Koštabona v preteklosti ponašala s šestimi cerkvami in sicer: s kuracijsko cerkvijo Sv. Andreja, s cerkvijo Bl. Elija, z romarsko cerkvijo Sv. Kozma in Damijana, s cerkvijo Sv. Lenarta, s cerkvijo Sv. Fabijana in Sebastijana in s cerkvijo Sv. Helene. Treh zadnje navedenih danes ni več. Ob vznožju se odpira čudovit pogled na dolino reke Dragonja. Vir: RKD in župnija-kostabona.rkc.si.

Lokacija artefakta