Dno sklede z venetskim napisom

Po zmagi Rimljanov nad Histri leta 177 pred n.š., se prične tudi romanizacija staroselskega prebivalstva. Na utrjeni višinski naselbini Kaštelir nad Kortami je bil tako med drugim izkopan odlomek dna sklede iz venetske sive keramike z venetskim napisom: VO.E, ki verjetno predstavlja osebno ime. Veneti so v času 2. in 1. stoletja pred n. š. služili v rimskih pomožnih četah in pomagali pri zavojevanju istrskega polotoka. Hrani Pokrajinski muzej Koper (vir).

Lokacija artefakta