Grad Zanigrad pod spodmolom Štrkljevica

Čeprav mu domačini pravijo grad, gre v resnici za poznosrednjeveško oziroma zgodnjenovoveško vaško utrdbo, nekakšen tabor. Namen teh utrdb, ki so jih prebivalci vasi ob »kraškem robu« gradili v poznem 15. stoletju in v 16. stoletju je bil zavarovati se pred Turki in tudi avstrijskimi vojaki, ki so napadali to območje. Večino so jih postavljali v naravnih votlinah, ali pa – kot v primeru Zanigrada – tudi na ozkih skalnih policah pod previsih.

Lokacija artefakta