Grad / jama v Ospu

Nad vasico Osp, pod previsno steno leži Osapska jama, v kateri se je včasih nahajal grad – utrdba. Danes so na tem mestu le še ostanki obrambnega zidu, ki pričajo o tem, da so se domačini ob napadih sovražnikov zatekli v jamo. Ta je služila kot zatočišče že v prazgodovini, v času turških vpadov in beneško-avstrijskih vojn pa je bila spremenjena v pravo utrdbo. Širše območje utrdbe je arheološko najdišče in območje povečanega arheološkega potenciala. Tukaj so odkrili prazgodovinske, rimskodobne, srednjeveške in novoveške najdbe. Zaradi osipa kamenja je ob izviru vode v gradu nastalo jezero, voda pa je sčasoma izpodkopala in porušila nekdanje grajsko obzidje.

Lokacija artefakta