Grad / stolpa Gradin

Skriti tabor Starci pri Gradinu je bil s treh strani nedostopen, s četrte pa so ga zavarovali z zidom in dvema stolpoma. Najverjetneje je bil del obrambnega kompleksa na meji med Beneško republiko in Habsburškimi deželami. Oba stolpa z delom obzidja sta se ohranila do danes. Prvi, nižji stolp je nadziral vhod, drugega pa so domnevno uporabljali kot skladišče. Zaradi nenehnih vdorov nevarnih turških in uskoških konjenikov so tabor že zelo zgodaj utrdili z višjim zidom. Skozi zgodovino je pripadal različnim lastnikom. Leta 1028 je cesar Konrad II. podaril gradinski fevd oglejskemu patriarhu, ki ga je priključil novigrajski škofiji. V 13. stoletju je fevd pripadal momjanski gospodi, leta 1420 pa ga je pridobila Beneška republika.

Lokacija artefakta