Črnokalski kamnolom

Nekaj sto metrov severno od vasi Črni Kal se nahaja kamnolom, kjer so našli različne artefakte iz obdobja neolitika, tudi kosti jamskega medveda in mousteriensko strgalo. Najdba tako priča o poselitvi srednje paleolitskega človeka na tem območju. Vir: Matija KRIŽNAR & Davorin PREISINGER: Novo najdišče pleistocenske sesalske favne v kamnolomu pri Črnem Kalu (Primorska, Slovenija) ter problematika zaščite in ohranjanja najdišč v kamnolomih. GEOLOGIJA 60/1, 87-97, Ljubljana 2017.

Lokacija artefakta