Arheološko najdišče Bonifika

Na arheološkem najdišču, ki zajema strugo reke Rižane in kmetijska zemljišča severozahodno od griča Sermin, so našli več drobnih rimskodobnih najdb, ostanke pilotov privezov in utrditve brežin, na območju nekdanjih koprskih (semedelskih) solin pa tudi ostanke solinskih hiš. Iz arheoloških ostankov, ki jih povezujemo s solinarstvom, je vidno, da je bilo območje del istega gospodarskega območja nekdanjih ankaransko-serminskih solnih polj.

Lokacija artefakta